SKATTERÅDGIVNING

  • Hvad må jeg modtage skattefrit fra min klub?
  • Hvordan bliver jeg beskattet af fri bil og fri bolig m.m.?
  • Hvad skal jeg betale i skat, når jeg flytter til/fra udlandet?

Det er blot nogle af de spørgsmål, Håndbold Spiller Foreningen allerede er blevet stillet, og derfor kan svare på. Derudover hvis dit problem viser sig at være for kompliceret til, at vi har svar på rede hånd, har vi heldigvis en skatterådgiver i baghånden. Vores kompetente samarbejdspartner E&Y kan svare på de spørgsmål, vi ikke magter.

Vi har ligeledes en skattepjece som medlemmer af Håndbold Spiller Foreningen kan rekvirere for at får svar på det mest almindelige skatterelaterede spørgsmål. 

E&Y kan svare på alle typer af skattemæssige spørgsmål.

Første kontakt mellem dig og E&Y er gennem den indbyrdes samarbejdsaftale betalt af Håndbold Spiller Foreningen. Du kan altså vederlagsfrit tage kontakt til E&Y for at drøfte, hvordan en aktuel problemstilling kan løses.

Er problemet større end det kan løses under en enkelt samtale, vil E&Y, i samarbejde med dig, vurdere, hvad der skal gøres, og bedømme, hvad det kommer til at koste.

E&Y kan for eksempel hjælpe dig med din skatteplanlægning/selvangivelse eller sikre en korrekt skatteflytning, hvis du flytter til udlandet eller hjem igen.

Kontakt Håndbold Spiller Foreningen sekretariat hvis du har et skattemæssigt spørgsmål, så vil vi formidle kontakten videre til E&Y.

Kontakt:

Mail 

Telefon: 33121128