HELTIDSULYKKESFORSIKRING

Ny aftale mellem Håndbold Spiller Foreningen og Tophåndbold (Divisionsforeningen Håndbold)

Det er bestemt, at alle klubber med kontraktlicens i Danmark skal tegne en heltidsulykkesforsikring på 500.000 kr. jf. standardkontrakten. Dækningen skal etableres gennem Håndbold Spiller Foreningens aftale med deres samarbejdspartnere.

Håndbold Spiller Foreningen har et samarbejde med WTW, som er Danmarks største forsikringsmægler. Sammen har vi forhandlet aftalerne på plads således, at Håndbold Spiller Foreningen kan stå på mål for produkterne.

Du skal som klub tegne heltidsulykkesforsikring for dine kontraktspillere på minimum 500.000 kr. Ønsker klub og spiller at tegne yderligere forsikringer, kan klubben tegne forsikring hos TMI/AXIS Specialty Europe på op til 3.000.000 kr., udover de 500.000 i forsikringssum i standardkontrakten.
 

Beskatning af præmie for ulykkesforsikring:

I de tilfælde, hvor forsikringssummen overstiger kr. 500.000 skal der foretages en opdeling af præmien, så den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i arbejdstiden, er indkomstskattefri, mens hele den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i fritiden, skal medregnes til arbejdstagerens indkomst. I de tilfælde, hvor forsikringsselskabet ikke har foretaget en opdeling af præmien, gælder en formodningsregel om, at 50 pct. Af præmien vedrører arbejdstiden og 50 pct. af præmien fritiden.

 

Nedenfor ses en tabel for dækningssummer, op til 3.500.000 kr. med tilhørende priser.

Med betegnelsen ”total dækningssum” menes dækningssum inkl. de obligatoriske 500.000 kr. i standardkontrakten. Derfor, skal spilleren have 1.500.000 kr. ekstra i ulykkesforsikring, er den totale dækningssum 2.000.000 kr., med en præmie inkl. skadesforsikringsafgift på 9.099 kr.

 

For spørgsmål bedes du kontakte:

Henrik Lund Hansen
Henriklund.hansen@wtwco.com
+45 60 38 06 23

For spørgsmål og/eller til og afmelding af dækningerne bedes du kontakte:

Henriette Paulsen
henriette.paulsen@wtwco.com
+45 88 13 96 00

 

Total dækningssum

Præmie

Skadesforsikringsafgift

Pris I alt

500.000 kr. (obligatorisk)

2.250 kr.

24,75 kr.

2.274,75 kr.

1.000.000 kr.

4.500 kr.

49,50 kr.

4.549,50 kr.

1.500.000 kr.

6.750 kr.

74,25 kr.

6.824,25 kr.

2.000.000 kr.

9.000 kr.

99,00 kr.

9.099,00 kr.

2.500.000 kr.

11.250 kr.

123,75 kr.

11.373,75 kr.

3.000.000 kr.

14.050 kr.

154,55 kr.

14.204,55 kr.

3.500.000 kr.

16.850 kr.

185,35 kr.

17.035,35 kr.

 

Karrierestopforsikring
Karrierestopforsikringen er en valgfri forsikring, som vil sikre dig en skattefri udbetaling såfremt du skulle blive ramt af en så alvorlig skade eller sygdom, at du ikke længere kan spille håndbold professionelt. Jo yngre du er, og jo længere karriere, du har tilbage, des større kan denne risiko være. Prisen på denne forsikringstype afhænger af din alder. Kontakt WTW for nærmere info og beregning af pris.