Nye retningslinier fra IHF vedrørende beskyttelse og tilbehør

Sæt dig ind i reglerne, så du ikke kommer i klemme!

9. august 2017

Der er kommet nye retningslinier fra IHF vedrørende beskyttelse og tilbehør, der må eller ikke må anvendes i IHF’s og EHF’s turneringer.

Før sæson 2017-2018 blev der i såvel Udvalget for Professionel Håndbold (Ligareglementet) som DHF’s bestyrelse (Turneringsreglement for øvrige rækker), truffet beslutning om, at målmænd frit kan anvende hjelme, ligesom målmænd og markspillere frit kan anvende pandebånd. Dette kræver ikke nogen dispensation. Men såvel hjelme som pandebånd skal dog være godkendte af DHF – og være publiceret på DHF’s hjemmeside.

Denne beslutning er truffet under hensynet til at DHF, på lige fod med en del øvrige specialforbund, afventer resultatet af den forskning, der af DIF er igangsat for at have faktuelle oplysninger til rådighed for at kunne vurdere, om disse giver en egentlig beskyttelse, ligesom oplysningerne skal danne grundlag for den fremadrettede beslutning om hvorvidt disse beskyttelser skal være tilladt.

Det skal bemærkes, at det følger af § 17 i DHF’s love, at der ikke kan ændres i turneringsreglement under en løbende turnering. Turneringssæsonen defineres som gældende fra 1. juli til 30 juni det følgende år.

På den baggrund gælder i Liga og 1. division følgende undtagelser i det fremsendte materiale:

Afsnit 1 - Hjelme er tilladt, jf. ovenstående

Afsnit 2 - Pandebånd er tilladt, jf. ovenstående

Afsnit 4 - Der skal fortsat søges dispensation til brug af knæSKINNER, men ikke almindelige elastiske knæbind

Afsnit 8 - Der er ikke en farvebegrænsning i Danmark

Afsnit 10 - Tørklæde må anvendes – jf. beslutning truffet i 2009. Se separat dokument på DHF’s hjemmeside. Der er ikke en farvebegrænsning i Danmark.