Sportsalumni.dk: Ny struktur i Jylland med lokale alumniceller

Efter et år med alumnimøder i Jylland, danner vi nu en ny mødestruktur i det jyske, hvor der gøres brug af mindre og mere lokale alumniceller.

Nyhed, 23/4-2013

Mød ligesindede udøvere - nuværende som tidligere - fra lokalområdet til gensidig karrierefremme og forberedelserne til karriere nr. 2! Der har været stor og positiv interesse for Sportsalumni.dk i Jylland og muligheden for at styrke sit netværk, sine networking-kompetencer og karrieremuligheder efter sporten. Derfor vil vi gerne fastholde tilbuddet om Sportsalumni.dk i Jylland med en ny mødestruktur, hvor stormøderne i Aarhus sættes på pause i en periode, og vi i stedet gør brug af mindre lokale alumniceller - tættere på egen bopæl og nemmere at passe ind i et presset program. 

De lokale alumniceller har som fokus at networke lokalt og i en fortrolig kontekst vende karriereidéer samt give og få input omkring veje at gå efter sporten i de absolut nødvendige forberedelser af karriere nr. 2. Vi leverer "opgaver" og input til jeres drøftelser i lokale grupper, hvor I selv aftaler nærmere om, hvor og hvornår I mødes. Vi vil også gerne tilbyde, at kigge forbi jeres lokale alumnicelle, når I mødes. 

Vi laver oplæg til gruppeinddeling, men modtager gerne forslag eller ønsker til de enkelte alumniceller. 

Da vi holder pause med fællesmøderne i Jylland, reduceres medlemskontingentet for medlemmer med bopæl i Jylland til kr. 200,- årligt, såfremt I ikke ønsker at gøre brug af møderne i København. I modsat fald er medlemskontingentet fortsat 1.100,- årligt.

Send os en mail på kresten.blaesild@spillerforeningen.dk eller giv Kresten Blæsild et kald på 22 32 18 55, hvis du har lyst til at komme med i en lokal alumnicelle. Har du styr på, hvad der skal ske efter sportskarrieren?