De nye SU- og studiefremdriftsreformer - hvad betyder de for dig?

Det er en god idé at komme hurtigt i gang med en videregående uddannelse, hvis man samtidig dyrker en sport på højt plan. Nye strammere regler skal få studerende til at blive hurtigere færdige med deres uddannelse, men betyder samtidig, at det bliver sværere at kombinere sport og uddannelse.

Pressemeddelelse, 19/12-2013

Den del af de nye regler, der bliver kaldt ”studiefremdriftsreformen”, betyder bl.a., at nye universitetsstuderende fra sommeren 2014 skal tilmelde sig fuldt skema (dvs. 30 ECTS pr. semester eller 60 ECTS om året). De bliver samtidig automatisk tilmeldt eksamen og reeksamener og kan ikke afmelde sig. 

Som reformen ser ud nu, kan elitesportsudøvere få dispensation til at studere på deltid. Denne dispensationsmulighed er kommet til efter opfordring fra Study4player og Team Danmark, men du skal huske at søge om dispensationerne. De kommer ikke automatisk.

Reglerne om tvungen tilmelding til fag og eksamener gælder kun for studerende på universiteternes dagstudier og kommer først til at gælde nuværende studerende fra sommeren 2015. Reglerne gælder ikke deltidsstudier på universiteter (f.eks. jura fjern og HD) og heller ikke andre videregående uddannelser f.eks. til folkeskolelærer, fysioterapeut eller pædagog.

Samtidig med studiefremdriftsreformen bliver SU-reglerne ændret, så det bliver sværere til at få SU, hvis man studerer på deltid.  

Indtil nu har man som studerende haft mulighed for et såkaldt "fjumreår", så man kan bruge et år længere på uddannelsen end den normerede studietid og stadig få SU. Allerede fra sommeren 2014 får nye studerende, der starter på en videregående uddannelse senere end to år efter, at de har bestået deres adgangsgivende uddannelse f.eks. HF, HHX eller en studentereksamen, kun SU til den normerede studietid. Starter man på uddannelsen inden for to år efter, at man har færdiggjort sin adgangsgivende uddannelse, beholder man fjumreåret. Som en overgangsordning vil studerende med en adgangsgivende eksamen fra 2011 kunne søge optagelse i 2014 efter de nuværende regler.

Fra sommeren 2016 bliver SU-aktivitetsreglerne strammet, så nye studerende automatisk får stoppet deres SU-udbetaling, hvis de er mere end 6 mdr. forsinket på deres uddannelse. Det gælder alle nye studerende – også dem, der har et fjumreår. Bliver man derfor mere end 6 mdr. forsinket på sin uddannelse, skal man ikke regne med at få SU, før man har indhentet forsinkelsen. Hvis man har et fjumreår, kan man f.eks. bruge det halve år på sin bacheloruddannelse og det næste halve år på sin kandidatuddannelse, da det teknisk set er to separate uddannelser.

Læs mere om SU- og studiefremdriftsreformen her.

For yderligere spørgsmål omkring de nye regler kan du kontakte uddannelsesrådgiver i Study4player, Jens Franck, på mail jfr@sdu.dk.