Kom med til repræsentantskabsmøde i HSF!

Kom med til repræsentantskabsmøde i HSF!

Håndbold Spiller Foreningen inviterer til repræsentantskabsmøde i København den 7. juni 2017 klokken 13:30. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

16. maj 2017

Kære medlem af Håndbold Spiller Foreningen.

Onsdag den 7. juni 2017 afholder HSF repræsentantskabsmøde fra kl. 13:30-16:00 i København, hvor du kan høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet. Der vil til mødet blive serveret sandwich, kaffe, vand, sodavand og frugt. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, så fyld bilen og tag nogle af dine holdkammerater med.

Mødet afholdes i Håndbold Spiller Foreningens lokaler på adressen Frederiksholms Kanal 4.2 sal, 1220 København K.

Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding til repræsentantskabsmødet og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 29. maj 2017! Husk at du har mulighed for at få betalt transporten.

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest mandag den 29. maj 2017.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 7. juni 2017:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Emner til debat: Generelle ansættelsesforhold og feriepenge
12. Eventuelt.