SEKRETARIATET

Håndbold Spiller Foreningen deler lokaler med Spillerforeningen i fodbold og udveksler derfor dagligt erfaringer med vores søsterforening. I samme lokaler finder man endvidere spillerforeningernes og de individuelle elitesportsudøveres paraplyforening DEF, Danske Elitesportsudøveres Forening. 

Nedenfor findes en oversigt over medarbejderne i sekretariatet.