Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2024

Håndbold Spiller Foreningen inviterer til repræsentantskabsmøde i København onsdag den 19. juni 2024 klokken 12:00.  

Kære medlem  

Onsdag den 19. juni 2024 afholder Håndbold Spiller Foreningen repræsentantskabsmøde - og du er inviteret. Der vil være frokost kl. 12, og repræsentantskabsmødet starter kl. 13. Her vil du kunne høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet. 

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt på Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, 1220 København K 

Skriv til kaare.larsen@haandboldspiller.dk eller på sms +45 21 56 59 92 for tilmelding til repræsentantskabsmødet og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 5. juni 2024

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest onsdag den 5. juni 2024

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 19. juni 2024: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Godkendelse af næste års budget. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af sekretær. 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
9. Valg af 2 revisorer. 
10. Fastsættelse af årskontingent. 
11. Eventuelt. 
 

De bedste hilsner, 

Håndbold Spiller Foreningen.