Foreninger sætter fokus på hjernerystelser

Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen, Danske Elitesportsudøveres Forening og Center for Hjerneskade lancerer fælles oplysningskampagne om hjernerystelser.

Pressemeddelelse, 6/10-2014

Flere sportsudøvere har oplevet de voldsomme konsekvenser, som en hjernerystelse kan medføre. Derfor skal ”Brug hovedet – pas på skallen”, som kampagnen hedder, uddanne udøverne i først og fremmest at opdage eventuelle hjernerystelser, men også i at behandle dem korrekt. Det sker i samarbejde med Center for Hjerneskade.

Mere information om hjernerystelser er påkrævet
At der nu kommer et øget fokus på hjernerystelser indenfor eliteidræt er ifølge spillerrådgiver Kresten Blæsild vigtigt, da der er set flere slemme tilfælde af hjernerystelser de senere år.
- Jeg ser det som altafgørende, at elitesportsudøvere bliver mere bevidste om symptomerne af en hjernerystelse og alvoren i at tage dem seriøst. Vi hører om alt for mange, der ikke kender symptomerne, og dermed fortsætter med at spille. Det går ikke, for en hjernerystelse kræver tid og ro.
Den nu tidligere håndboldspiller Malene Dalgaard er en af de flere elitesportsudøvere, der har stoppet sin aktive karriere på grund af tre hjernerystelser, og som i dag har store konsekvenser for hendes liv.
- Udover karrierestoppet har skaden haft store gener for mig i min hverdag. Mit studie har for eksempel været sat på standby, indtil jeg for nyligt startede igen, det er dog kun på kvart tid. Og så har jeg heller ikke kunnet se fjernsyn i mange måneder.
Det er derfor, ifølge Malene Dalgaard, et vigtigt fokus, der nu bliver rettet mod hjernerystelser, da det ifølge hende er et overset område.
- Jeg synes, det er meget vigtigt med et større fokus på hjernerystelser, for en hjernerystelse er på mange måder anderledes end traditionelle skader, da en hjernerystelse kan have konsekvenser langt ud over det sportslige. Og dit hoved skal du jo bruge resten af dit liv, så hjernerystelser er altså ikke for sjov.

Vigtigt fokus ifølge Center for Hjerneskade
Center for Hjerneskades rolle i oplysningskampagnen er at rådgive om symptomer i forbindelse med hjernerystelser såvel som behandlingsråd, hvis en hjernerystelse skulle indtræffe. Henriette Henriksen, der er fysioterapeut hos Center for Hjerneskade, hilser de tre foreningers initiativ velkommen, da hun mener, at hjernerystelser er et overset område i elitesport.
- Det er afgørende, at der kommer større fokus på hjernerystelser i sport. Det er en alvorlig skade, der kan få voldsomme konsekvenser, som rækker langt ud over det sportslige aspekt. Det er en type skade, der ikke kan ses med det blotte øje, som af samme årsag ofte negligeres. Derfor er det essentielt, at udøvere og trænere på alle niveauer bliver uddannet – både til at være opmærksomme på symptomerne hos sig selv, men også hos holdkammeraterne. De skal bruge hovedet. Der er også et liv efter sporten.

Kontakt
Derfor vil der det kommende stykke tid blive sat fokus på at gøre elitesportsudøvere bevidste om, hvad de skal være opmærksomme på i tilfælde af en hjernerystelse såvel som vigtigheden i at tage sådan en skade alvorligt. Gode råd fra Center for Hjerneskade, artikler om tidligere elitesportsudøvere, der har stoppet karrieren på grund af hjernerystelser, og billeder på Facebook og Twitter skal være med til at øge bevidstheden om hjernerystelsers symptomer og bivirkninger hos elitesportsudøvere.

For yderligere information kan Kresten Blæsild kontaktes på tlf.nr. 22 32 18 55