Succesfuldt klubbesøg i København Håndbold

Det første af mange klubbesøg i Håndbold Spiller Foreningens kampagne imod matchfixing blev afholdt tirsdag d. 3. september hos København Håndbold.

Nyhed, 13/9-2013

Tanken bag klubbesøgene er, at det bedste våben mod matchfixing er, at spillerne er undervist i hvad matchfixing er, samt hvilke konsekvenser det har. På besøget blev det især understreget, at matchfixing nu er et bredt begreb, der dækker over mere, end hvad mange traditionelt har forbundet med matchfixing og ”aftalt spil”. Spillerne blev især gjort opmærksomme på, at de skal være forsigtige med intern information, da spredning af denne, bevist eller ej, kan føre til at man bliver involveret i en sag om matchfixing.

Besøget lagde ud med et oplæg af direktør Michael Sahl Hansen og HSFs spilleragent Simon Friis omkring reglerne og hensigterne bag dem. Derefter fortsatte de med Håndbold Spiller Foreningens anbefalinger til spillerne om hvordan de skal gebærde sig i forhold til reglerne. Derefter blev der taget imod spørgsmål fra spillerne. Stemningen var positiv, kvinderne var nysgerrige og der blev stillet spørgsmål på alle leder og kanter omkring hvad man må og ikke må.

Dette viser at der er et stort behov for undervisning blandt spillerne i dansk håndbold for at undgå at en spiller, der handler i god tro på trods af denne kan ende med en matchfixingdom. Det bekræfter også at Håndbold Spiller Foreningen har taget det rigtige valg ved at arrangere klubbesøg, hvor emnet bliver gennemgået.

Har du spørgsmål til kampagnen eller til matchfixing specifikt, kan disse rettes til 33 12 11 28 eller kontakt@haandboldspiller.dk.