Pressemeddelelse fra DIF

Karantæne til spillere i SønderjyskE og BSV i gavesag.

Pressemeddelelse, 25/9-2014

DIF’s matchfixingnævn har ikendt spillere fra håndboldklubberne BSV og Sønderjyske karantæne og bøde på 1.000 kr. for brud på reglerne om uetisk adfærd i DIF’s matchfixingregler. Hensyn til retssikkerheden for de mange spillere på de to hold har vægtet tungt og bl.a. derfor har sagsbehandlingen taget tid. 
 
Otte spillere i BSV har hver fået en spilledags karantæne og en bøde på 1.000 kr. for at have betalt 15.000 kr. fra BSV’s bødekasse til Sønderjyske, hvis Sønderjyske kunne vinde en kamp over Skanderborg Håndbold i den sidste kamp i grundspillet i håndboldherreligaen sæson 2013/2014. Da Sønderjyske vandt kampen, blev beløbet efterfølgende overført til Sønderjyskes bødekasse.

Hovedparten af Sønderjyskes spillertrup har også fået en spilledags karantæne og en bøde på 1.000 kr. for at have taget imod de 15.000 kr. 

Karantænen skal for den enkelte spilleres vedkommende være udstået inden den 1. 12. 2014.

Matchfixingnævnet har således afgjort, at der er sket en overtrædelse af DIF’s matchfixinglovregulativs § 8 om uetisk adfærd (modtagelse og ydelse af gaver mv.). Fra BSV’s side er der ydet en gave i et forsøg på at påvirke udfaldet af en fremmed konkurrence mellem to andre hold. Sønderjyskes spillere har ved at modtage gaven deltaget aktivt i BSV’s forsøg på til egen fordel at påvirke udfaldet af en fremmed konkurrence mellem to andre hold.
 
Det drejer sig om følgende spillere fra den daværende BSV-spillertrup: Nikolaj Ø. Nielsen, Mads Ø. Nielsen, Chris Holm Jørgensen, Dennis Kirkegaard, Jannick Green, Mathias Madsen, Kristian Kjelling og Rasmus Nielsen.

Og følgende spillere fra den daværende Sønderjyske-spillertrup: Anders Petersen, Andreas Nielsen, Henrik Storm Pedersen, Oliver Eggert, Simon Kristiansen, Christopher Huus, Claus Kjeldgaard, Morten Thrane, Casper Zachariassen, Kasper Køser Thomsen, Kenneth Bach Hansen, Steffen Riisbøl, Andreas Toudahl, Martin Kærgaard Pedersen, Daniel Eggert, Magnus Gullerud, Anders Zachariassen og Mike Paulsen. 

Klar overtrædelse – men vanskelig sag
Torben Jessen, der er formand for DIF’s matchfixingnævn, kommenterer kendelsen således:

”Spillerne er ikendt en relativt mild sanktion, men der er dog tale om karantæne. Der er ikke tale om matchfixing, men om en anden og mildere form for uetisk adfærd. Det er en klar overtrædelse af reglerne, at BSV-spillere ved at give en pengegave til Sønderjyske-spillere forsøger at påvirke udfaldet af en konkurrence mellem to andre hold. Og ligeledes en klar overtrædelse, at spillere på Sønderjyskes hold modtager gaven. Derfor har nævnet fundet grundlag for at ikende de pågældende spillere på begge hold en karantæne og en mindre bøde.”

Sagen begyndte i juni 2014 med efterfølgende høringsfaser og undersøgelser. Matchfixingnævnet har lagt vægt på, at det grundigt skulle undersøges præcis hvilke spillere i de to spillertrupper, der havde hørt om eller været involveret i aftalen – og hvem der ikke havde. Blandt andet derfor har afgørelsen trukket ud. 

”Det har været en vanskelig sag, fordi overtrædelsen på begge hold var begået af en gruppe af spillere. Derfor har det været nødvendigt i videst muligt omfang at få afdækket hver enkelt spillers del i aftalen og sikre, at alle spillernes tilståelser var reelle. Det er udtryk for et almindeligt gældende retssikkerhedsprincip. Der foreligger i sidste ende uforbeholdne tilståelser fra spillerne, og det bliver afgørende for nævnets kendelse.”

Matchfixingnævnet har fastsat, at karantænen for den enkelte spillers vedkommende skal være udstået inden den 1. 12. 2014. Denne ekstraordinære ordning er valgt af hensyn til de involverede klubber og til turneringsafviklingen i DHF.

Torben Jessen kommenterer den valgte ordning:  

”Normalt skal karantæner effektueres straks efter afgørelsen. I dette tilfælde har nævnet dog ønsket at tage et rimeligt hensyn til de berørte klubber og til DHF’s turneringsafvikling. Derfor har nævnet valgt denne ordning, så der ikke skal afsones en stor mængde karantæner i én og samme kamp.” 

Bødens størrelse på 1.000 kr. er fastsat ift. overtrædelsens grovhed.

Baggrund
Den 11.6.2014 modtog DIF’s matchfixingsekretariatet en anmeldelse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) om en mulig overtrædelse af matchfixinglovregulativet. Baggrunden for anmeldelsen var en artikel i dagbladet BT den 11.6.2014. 

Før kampen mellem Skanderborg Håndbold og Sønderjyske i Herreligaens sidste spillerunde i grundspillet den 1.3.2014 udlovede BSV’s spillertrup 15.000 kroner fra BSV's spillerbødekasse til Sønderjyskes spillerbødekasse, såfremt Sønderjyske kunne vinde kampen, idet en sejr til Sønderjyske ville hjælpe BSV til en plads i slutspillet. Da Sønderjyske vandt kampen, blev beløbet efterfølgende overført fra BSV's bødekasse til Sønderjyskes bødekasse.

Midlertidig udsættelse af sagsbehandling i august
DIF’s matchfixingsekretariat bad den 6. august 2014 om en udsættelse af behandlingen i matchfixingnævnet, idet der ifølge oplysninger i dagspressen på daværende tidspunkt også skulle have været fremsat eller forsøgt fremsat et gavetilbud til Sønderjyske fra spillere i Skanderborg Håndbold. Matchfixingsekretariatet afdækkede dette forhold og vurderede, at der ikke forelå dokumentation eller vidneudsagn, der kunne underbygge de i pressen fremsatte påstande. Sekretariatet anmodede herefter den 18. august 2014 matchfixingnævnet om at genoptage behandlingen af de såkaldte bødekassesager. 

Reglerne mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd
I maj 2013 vedtog DIF’s repræsentantskab fælles regler mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i DIF-idrætten.

DIF har etableret et uafhængigt Matchfixingnævn til at afgøre sager, der indbringes af DIF’s matchfixingsekretariat. Der er også oprettet en hotline, hvis man har spørgsmål om reglerne for spil på sportskonkurrencer, og hvor man skal henvende sig, hvis man kender til overtrædelser af matchfixingreglerne. Hotlinens telefonnummer er 70 70 70 94 og mailadressen mail@stopmatchfixing.dk.

Læs mere om DIF-idrættens regler på www.stopmatchfixing.dk 

Yderligere oplysninger
Torben Jessen, formand for DIF’s matchfixingnævn, mobil 72 58 73 01