Invitation til inspirationsmøde i Elitesportens Karrierepartnere

9. november 2017:

Kom og hør spændende oplæg fra Glen Riddersholm og Christian Poulsen om emnet: ”Time to performance”

Spillerforeningen og 4player inviterer til inspirationsmøde om Time to performance”

4player ruster elitesportsudøvere til skiftet fra sport til civil karriere og bygger bro til erhvervslivet via netværket Elitesportens Karrierepartnere. Partnervirksomheder og elitesportsudøvere inviteres til det årlige inspirationsmøde, hvor temaet i år er “Time to performance”.

”Time to Performance”:

I sportens og erhvervslivets verden er ”Time to Performance” centralt. Men hvordan arbejder vi med at styrke vores evne til at performe og har vi fokus nok på det? Kom og hør om Glen Riddersholms og Christian Poulsens erfaringer med ”Time to performance” og få inspiration til, hvordan du kan optimere din egen performance.

Sted:

Scandic Sluseholmen, Molestien 11, København SV

Tid:

12. december 2017, 15.00-19.00

Program for dagen:

15.00-15.15   Velkomst på Scandic Sydhavnen

15.15-16.00   Oplæg ved Glen Riddersholm om, hvordan man som leder får sit team til at præstere optimalt

16.00-16.20   Debat /Q&A til Glens oplæg

16.20-16.45   Pause

16.45-17.30   Oplæg Christian Poulsen om evnen til at performe og at kunne performe fra dag 1 i forskellige kulturer

17.30-17.50   Debat /Q&A til Christians oplæg

17.50-18.00   Afrunding

18.00-19.00   Spisning

Tilmelding:

Alle medlemmer af Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening er velkomne til Inspirationsmødet.

Vi håber at se dig og ser frem til at modtage din tilmelding på: kresten.blaesild@spillerforeningen.dk Senest den 20. november 2017