Beslutninger truffet på repræsentantskabsmødet 2023

Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt på HSF´s kontor i København tirsdag d. 13. juni, og det forløb vanen tro uden de store problemer.


Udover at få godkendt regnskab og budget var der også valg til bestyrelsen, hvor der var udskiftning på et par pladser. Jannick Mazur har valgt at udtræde, og han erstattes af Stine Jørgensen. Derudover var både Henrik Møllgaard, Katrine Heindahl, formand Bo Spellerberg og næstformand Kristina Jørgensen på valg, og de var alle klar på at genopstille. Søren Westphal, Lars Hald og Mathilde Neesgaard var på valg som suppleanter, og Westphal valgte at takke af for denne gang, hvilket giver plads til Jonas Raundahl, som havde sagt ja til at stille op og gør dermed Lars og Mathilde selskab i næste sæson.  

Herfra skal der lyde en kæmpe tak til Mazur og West, som begge har været med i mange år. Jeres engagement i håndboldkollegaernes vilkår har altid været beundringsværdigt, og i både bogstavelig og overført betydning er det nogle store sko, der skal fyldes ud. Det er vi dog overbevist om, at både Stine og Jonas er de rette til at gøre, så velkommen til jer, tak for at byde ind, og vi ser frem til samarbejdet. Den nye bestyrelse ser dermed sådan ud:

Bo Spellerberg (formand) 
Kristina Jørgensen (næstformand)          
Kathrine Heindahl                
Magnus Saugstrup
Stine Jørgensen                 
Henrik Møllgaard                             
Anders Martinusen
Line Gyldenløve Kristensen
Torsten Laen

Bestyrelsessuppleanter 
Mathilde Neesgaard
Lars Hald
Jonas Raundahl

Der blev på mødet også vedtaget nye kontingentsatser for den kommende sæson. Kontingentet har været uændret i et par år, og henset til stigende udgifter for foreningen på næsten alle områder, er der aftalt små stigninger på nogle af kategorierne:

Da kontingentet er fradragsberettiget for kontraktspillere, er der blevet efterspurgt en beskrivelse af, hvad det egentlig koster om måneden i de enkelte kategorier. Fradraget svarer til ca. 1/3 af kontingentet, hvilket giver følgende netto udgift om måneden:

1.000 kr. kontingent om året = 56 kr. om måneden 

1.900 kr. kontingent om året = 106 kr. om måneden 

2.500 kr. kontingent om året = 139 kr. om måneden 

3.000 kr. kontingent om året = 167 kr. om måneden 

 

Foto: Tobias Jørgensen:Gonzales Photo:Ritzau Scanpix