SKADET

Bliver du skadet, kan du lade HSF varetage din skadessag fra dag et og indtil du modtager den kompensation, du måtte være berettiget til.