Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Håndbold Spiller Foreningen 2023

Håndbold Spiller Foreningen inviterer til repræsentantskabsmøde i København tirsdag den 13. juni 2023 klokken 12:00.

Kære medlem

Tirsdag den 13. juni 2023 afholder Håndbold Spiller Foreningen repræsentantskabsmøde - og du er som medlem inviteret. Der vil være frokost kl. 12, og repræsentantskabsmødet starter kl. 13. Her vil du kunne høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet.

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt på Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, 1220 København K

Skriv til kaare.larsen@haandboldspiller.dk eller på sms +45 21 56 59 92 for tilmelding til repræsentantskabsmødet og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 2. juni 2023!

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest den 2. juni 2023.

Dagsorden til repræsentantskabsmøde den 13/6 2023
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Eventuelt.

 

De bedste hilsner,

Håndbold Spiller Foreningen.   

Er du klubrepræsentant, så har vi behov for en fuldmagt fra dig! 
Du har fået tilsendt en mail med en fuldmagt vi skal bruge fra dig. 

Den kan du sende til:
Kaare Ravn Larsen
Kaare.larsen@haandboldspiller.dk