Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i HSF!

 

Mandag den 28/6 2021 afholder HSF repræsentantskabsmøde fra kl. 9:30-13:30, hvor du kan høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet.

Mødet bliver afholdt online på Teams og man får et link til mødet tilsendt et par dage før.

Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding til repræsentantskabsmødet og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er den 22/6 2021!

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest 22/6 2021.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 28/6 2021:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Eventuelt.

Bilag 1 med forslag til vedtægtsændringer samt ændring af kontingentsatser kan rekvireres ved henvendelse på kontakt@haandboldspiller.dk