REGLER VEDRØRENDE FERIEPENGE OG VARSLING AF FERIE

Der findes forskellige regler vedrørende ferie. Her er en opsummering.

22. juni 2015:  Kære medlem. Erfaringen siger os, at vi i denne tid får en del forespørgsler relateret til varsling og afholdelse af sommerferie samt udbetaling af feriepenge.

Udbetaling af feriepenge hvis du skifter klub til sommer
Hvis du skifter klub 1.7.2015 fra en dansk klub til en anden dansk klub eller til udlandet, modtager du en feriepengeanvisning fra Feriekonto om, at klubben har indbetalt dine feriepenge. Har du skiftet klub og bopæl til udlandet, skal du have udbetalt feriepengene direkte jfr. ferielovens § 30.

Hvis du ikke har fået feriepengene udbetalt eller fået en feriepengeafregning, anbefaler vi, at du kontakter din klub for at få dem til at afregne pengene. Hvis det ikke sker, så kontakt os.

Varsling af ferie
Du har årligt fem ugers ferie, der opdeles efter ferieloven i tre ugers hovedferie og to ugers restferie.
Din arbejdsgiver bestemmer i sidste ende, hvornår du skal holde ferie. Din arbejdsgiver skal tage hensyn til dine ønsker og særligt tage hensyn til ønsker om ferie i skoleferien, hvis du har skolesøgende børn, men der er også mulighed for klubben for at tage højde for virksomhedslukning i henhold til turneringsplanlægning.

Hovedferie
Hovedferien er 3 uger, og de skal lægges i perioden 1. maj til 30. september (dette kaldes ferieperioden). Hvis I er uenige om tidspunktet for din ferie, og arbejdsgiveren derfor bestemmer, hvornår ferien skal holdes, skal hovedferien varsles overfor dig mindst 3 måneder før ferien skal afholdes. Du har krav på at holde hovedferien som 3 sammenhængende uger.

Restferie
Restferien er 2 uger, og den kan ligge når som helst i hele ferieåret. Den kan også ligge før hovedferien. Hvis arbejdsgiveren bestemmer, hvornår ferien skal holdes, skal restferien varsles overfor dig mindst 1 måned før ferien skal afholdes. Restferien skal som udgangspunkt gives i sammenhængende perioder på en uge. Hvis det er særligt begrundet i virksomhedens forhold, kan restferien gives som enkeltdage.

Du har ikke pligt til at holde ferie, som du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse til at holde. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, som du har optjent løn eller feriegodtgørelse til. Dog kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie, selv om du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse, hvis virksomheden holder ferielukket.
 

Spørgsmål
Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte os på kontakt@haandboldspiller.dk.