DANSK METAL A-KASSE

For en professionel håndboldspiller kan det være lige så relevant at være tilknyttet en A-kasse som for andre lønmodtagere. Den eneste væsentlige forskel er normalt, at håndboldspillere er ansat på åremålskon­trakter, hvilket betyder, at ansættelsen er uopsigelig i den aftalte kontraktperiode. De fleste øvrige lønmodtagere er ansat med opsigelsesvarsel på typisk mellem en og tre måneder.

 
Den almindelige lønmodtager kan altså risikere med forholdsvis kort varsel at være uden arbejde. Den professionelle håndbold­spiller kan normalt forudse, hvornår hans ansættelse tidligst slutter. Skader og andre forhold kan dog ændre på dette, idet en spiller kan komme i en situation, hvor det mest hensigtsmæssige vil være at afslutte sit ansættelsesforhold i utide.
 
Medlemskab af en A-kasse sikrer lønmodta­gere en vis indkomst i periode med ledig­hed, såfremt man har opnået dagpengeret.
 
Hvis du ikke rettidigt er medlem af en A-kasse forud for, at du bliver arbejdsløs, vil du kunne bede om kontanthjælp hos din kommune.

Tilbud om A-kasse
Håndbold Spiller Foreningen tilbyder sine medlemmer mulighed for at blive optaget i Metal A-kasse. Det har især betydning for dig som spiller, hvis du står uden kontrakt, da du har mulighed for at modtage dagpenge, mens du går uden job.
 
Fakta om A-kasse tilbuddet

Ret til dagpenge hvis du bliver ledig

Med Metal A-kasse er du sikret dagpenge, hvis du bliver ledig og opfylder følgende:
•    Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år
•    Du skal opfylde et indtægtskrav.
•    Du skal være tilmeldt jobcenteret via www.jobnet.dk 
•    Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
•    Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark. Der gælder særlige regler, hvis du bor eller arbejder i et andet land

Kontingent til Metal A-kasse
•    Kontingentet er på 522 kroner pr. måned for fuldtidsforsikrede (2023-tal). 

Kontingentet består af et statsbidrag på 364 kroner, et ATP-bidrag på 4 kroner og et administrationsbidrag på 154 kroner. 

Metal A-kasse opkræver beløbet og sender statsbidraget videre til statskassen.

Efterlønsordning
Metal A-kasse giver dig også mulighed for at opnå ret til efterløn samt skattefripræmie, hvis du opfylder kravene hertil.
•    Er du tilmeldt efterlønsordningen, udgør efterlønsbidraget 531 kroner pr md. (2023-tal)

Fra 1. juli 2017 gælder følgende om ret til dagpenge:
Du optjener dagpengeret på baggrund af de lønoplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til Indkomstregisteret under SKAT. Den indkomstbaserede optjening af dagpengeret gælder første gang, du skal have udbetalt dagpenge.
For at få ret til dagpenge skal du have haft en samlet indtægt på mindst 254.328 kr. (2023-tal) i de tre år (36 måneder), før du blev ledig. Det er kun indtægter, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med til optjening af dagpengeret.
Du skal være opmærksom på, at du kun kan medregne løn for højst 21.194 kr. (2023-tal) per måned. Så selvom du har en månedsløn på 50.000 kr., optjener du ikke dagpengeret hurtigere end andre. Du skal som minimum have haft 12 måneders arbejde inden for tre år for at få ret til dagpenge.
Tjener du mindre end 21.194 kr. om måneden, kan det få betydning for din optjening af dagpengeret. Men da du kan optjene retten til dagpenge over tre år (36 måneder) tilbage i tiden, har du mulighed for at opnå dagpengeret alligevel. For dig vil det bare ske over en længere periode end 12 måneder.

Du kan læse mere om reglerne på www.danskmetal.dk/akasse, hvor du også kan finde vedtægterne for Metal A-kasse.

Hvis du bliver ledig 
Hvis du bliver ledig, skal du allerede på første ledighedsdag melde dig ledig på www.jobnet.dk. Her skal du også oprette et CV. Se mere på www.danskmetal.dk/akasse/dagpenge/Sider/Ledig-hvad-saa 
På www.danskmetal.dk/a-kasse skal du udfylde en ledighedserklæring. Du får adgang ved at bruge MIT-ID.

Digital kommunikation 
Dansk Metal har valgt at kommunikere digitalt med vores medlemmer. Det betyder at alle henvendelser fra Dansk Metal og Metal A-kasse, fremover bliver lagt i din digitale postkasse, som du finder på hjemmesiden www.danskmetal.dk/post 

Vær opmærksom på at Metal ikke bruger e-Boks.

Kontakt

Kresten Blæsild. Telefon: 22 32 18 55, e-mail: kresten.blaesild@spillerforeningen.dk

Dansk Metal A-kasse. Telefon 33 63 22 00, e-mail metalakasse@danskmetal.dk

John Nielsen. Telefon: 33 63 24 84, e-mail: jnie@danskmetal.dk