Kasper Søndergaard: ”At kunne overlade sagsbehandlingen til HSF var en stor lettelse”.

Skjern Håndbolds Kasper Søndergaard kom til skade med sin ryg den 4. april 2015 i forbindelse med en styrketræning. Den efterfølgende scanning viste, at Kasper desværre havde pådraget sig en diskusprolaps og en længere pause ventede forude.

Fra tidligere sager vidste Kasper, at Håndbold Spiller Foreningen kunne hjælpe ham og køre sagen overfor Arbejdsskadesstyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) for ham. I den forbindelse udtaler Kasper:

- Det var en forfærdelig periode med store smerter i ryggen. Jeg kunne ikke engang bære min søn eller deltage i helt almindelige dagligdags ting derhjemme. At kunne overlade sagsbehandlingen til HSF var derfor en stor lettelse i en forvejen svær skadesperiode.

Kaspers sag løb ind i det problem, at han i oktober 2014, altså inden skaden den 4. april 2015 indtraf, havde fået foretaget en lægeundersøgelse grundet rygsmerter.

Da afgørelsen kom fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den 19. december 2016 var resultatet, at skaden blev anerkendt som en arbejdsskade, men at man i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke mente, at der var grundlag for udbetaling af en erstatning. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lagde til grund, at de nuværende gener også stammede fra smerterne tilbage fra oktober 2014.

Afgørelsen skabte naturligvis en vis frustration hos Kasper:

- Jeg havde haft en lang periode med landshold og klubhold og stort set ingen pause. Ryggen var mest presset og jeg valgte at få den undersøgt hos en læge, for at være sikker på intet alvorligt var galt. Smerterne var opstået løbende, og det blev ved undersøgelsen bekræftet, at der ikke var noget galt med selve rygsøjlen, men at der formentlig var tale om overbelastning. Disse smerter var fuldstændig væk, da diskusprolapsen kom, og derfor chokerede afgørelsen mig.

Håndbold Spiller Foreningens jurister fandt via sagens mange dokumenter frem til sagens kerne og fik skrevet en anke på vegne af Kasper Søndergaard. Dette resulterede i ny afgørelse, denne gang fra Ankestyrelsen, der tikkede ind den 19. april 2017, og som nu gav HSF og Kasper medhold, så den mangeårige landsholdsprofil fik tilkendt en méngrad på 5 %.

Til sagens endelige resultat udtaler Kasper:

- De detaljer, der ligger i eksempelvis gamle lægejournaler og erklæringer med mange lægefaglige udtryk, som åbenbart var afgørende i min sag, havde jeg aldrig opdaget selv. Derfor vil jeg også klart opfordre andre, til at få ringet til HSF så hurtigt som muligt, hvis uheldet skulle være ude. Andet kan ikke betale sig.