Håndbold Spiller Foreningen har indgået forlig med Mors-Thy Håndbold A/S

Håndbold Spiller Foreningen har varetaget interesserne for en række medarbejdere i Mors-Thy Håndbold A/S i forbindelse med en række skattesager for 2011 til 2016.

Medarbejdere i Mors-Thy Håndbold A/S havde modtaget kørselsgodtgørelse, hvilket de ikke var berettigede til jf. SKAT. Håndbold Spiller Foreningen rejste derfor krav over for Mors-Thy Håndbold A/S om kompensation til disse medarbejdere.

Efter længere tids forhandlinger har Håndbold Spiller Foreningen og Mors-Thy Håndbold A/S nu indgået forlig i sagen. Med forliget har Mors-Thy Håndbold A/S også påtaget sig et stort medansvar for klubbens indretninger af deres ansættelseskontrakter.

Efter aftale med Mors-Thy Håndbold A/S kan Håndbold Spiller Foreningen ikke oplyse nærmere om forligets indhold og beløbsstørrelse.

Direktør i Håndbold Spiller Foreningen Michael Sahl Hansen er tilfreds med resultatet og at medarbejderne har modtaget en godtgørelse og at man dermed kan få sat et punktum i sagen.

- Vi har gennem hele forløbet haft en fin og saglig dialog med Mors-Thy Håndbold om at få løst sagen på en god måde. Forhandlingerne har været lange, da det har været meget komplekst, men vi er glade for, at vi nu kan meddele vores medlemmer, at der er penge på vej i deres retning udtaler Michael Sahl Hansen.