Kom med til repræsentantskabsmøde i HSF!

Håndbold Spiller Foreningen inviterer til repræsentantskabsmøde i København den 29/6 2020 klokken 09:30.

Kære medlem af Håndbold Spiller Foreningen.

Mandag den 29/6 2020 afholder HSF repræsentantskabsmøde fra kl. 9:30-13:30 i København, hvor du kan høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet. Der vil til mødet blive serveret sandwich, kaffe, vand, sodavand og frugt. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, så fyld bilen og tag nogle af dine holdkammerater med.

Mødet afholdes i Håndbold Spiller Foreningens lokaler på adressen Frederiksholms Kanal 4. 2 sal, 1220 København K.

Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding til repræsentantskabsmødet og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er den 22/6 2020!

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest 22/6 2020.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 29/6 2020:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Eventuelt.

De bedste hilsner,

Håndbold Spiller Foreningen.