Christoffer Cichosz om hjælp til arbejdsskadesag: HSF'S HJÆLP GAV MIG RO

Christoffer Cichosz fik hjælp af Håndbold Spiller Foreningen i forbindelse med en arbejdsskadesag.

Den 27. december 2014 slog Christoffer Cichosz sin højre skulder. Som håndboldspiller var han vant til at få nogle slag, men denne gang var Cichosz ikke i tvivl om, at der var tale om en mere alvorlig skade. Midt i frustrationen over en længerevarende pause tog han kontakt til Håndbold Spiller Foreningen, ligesom han havde gjort ca. 3 år forinden, hvor han ligeledes var ude for en større skade.

Christoffer fremhæver især sin tilfredshed med at slippe for den langvarige og forvirrende kontakt med forsikringsselskaber og diverse styrelser. Det overlod han til Håndbold Spiller Foreningen, hvor vi har stor erfaring med sagsbehandlingen af skadessager.

I den senere tid har vi i Håndbold Spiller Foreningen oplevet flere sager, som er blevet afvist på et tidligt stadie, fordi forløbet umiddelbart efter skadens indtræden har været forkert. Det handler især om dokumentation af de tidlige symptomer, gerne fra et lægebesøg, men også fysioterapeuterne ude i klubberne kan med fordel føre journal, specielt ved større skader. 

Den scoringssikre stregspiller er kommet flot gennem sine skader, men er bevidst om at han skal passe på sin krop fremover. Ud over at passe sin træning, så har Cichosz også styr på at han er tilstrækkeligt forsikret og selv tage et ansvar, hvis uheldet skulle være ude igen. De forholdsregler, man bør tage sig for at passe på sig selv og sit fremtidige helbred, står vi i Håndbold Spiller Foreningen klar til at rådgive vores medlemmer om.

3 skarpe til Christoffer Cichosz:

Hvordan har forløbet været med Håndbold Spiller Foreningens hjælp i forbindelse med din arbejdsskadessag?

- Egentlig vil jeg karakterisere mit forløb som rimelig problemfrit i relation til min skadessag. Qua tidligere erfaringer fra en skadessag med mit knæ var jeg hurtig til at kontakte Håndbold Spiller Foreningen. Jeg sørgede for at få dem med ind over sagen fra starten, og det gjorde, at jeg med mere ro i sindet end ellers kunne vente på at blive kontaktet fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det betød så også, at jeg ikke gik og tænkte på, hvordan sagen ville gå, før at jeg skulle til kontrol og der kort derefter blev truffet en afgørelse.
 
Har du været tilfreds med den assistance, du har modtaget fra Håndbold Spiller Foreningen?

- Jeg har i den grad været meget tilfreds med den support, jeg har fået gennem forløbet. Jeg kunne stille de spørgsmål, jeg havde, til en, som sidder med disse sager ofte. Det gjorde, at jeg var lidt mere rolig, end jeg ellers ville være, hvis jeg selv skulle stå med sagen. Desuden tænker jeg også, at Håndbold Spiller Foreningens viden og knowhow omkring andres sager i forhold til min og viden om hvordan man normalt kommunikerer inden for området med de forskellige instanser, må være en fordel. 
 
Hvorfor vil du anbefale andre håndboldspillere at søge hjælp hos Håndbold Spiller Foreningen?

- Jeg vil anbefale andre at gøre brug af Håndbold Spiller Foreningens hjælp, da jeg ofte hører om skadessager, der ikke giver mening i forhold til méngrad, fysisk påvirkning eller varighed. Her tænker jeg, at Håndbold Spiller Foreningen er et godt tilbud, så man ikke står alene, men i stedet gør brug af den ekspertise, de har på området. Så én ting er det at gøre brug af foreningen i forhold til at få det maksimale ud af den triste situation, som det jo er at komme ind i et skadesforløb, men jeg mener også, at de forskellige spillere, der er ramt af dette, kan fokusere mere på at genoptræne bedre og være mindre mentalt påvirket, da de får en større tro på, at forløbet nok skal udarte sig bedre, og at man rent økonomisk måske kan få et lille plaster på såret.

Har du brug for assistance til en arbejdsskadessag ligesom Christoffer eller assistance med andet, så kontakt os på: kontakt@haandboldspiller.dk.