Meddelelse fra kvindelandsholdet

Meddelelse fra kvindelandsholdet om artikel i BT.

Pressemeddelelse, 4/2-2014

Mandag den 3. februar 2014 bragte dagbladet BT et opslag, der under rubrikken ”Mytteri mod Pytlick” ville vide, at avisen ’fra centrale kilder’ erfarede, at bærende spillere på det danske kvindelandshold ønskede Jan Pytlick afsat fra jobbet som landstræner.
 
Der blev i den pågældende forbindelse refereret til et møde afviklet i Herning den 19. januar, og tre landsholdsspillere blev ved navns nævnelse fremhævet som værende de, der ønsker Jan Pytlick fyret.
 
I en sideartikel udtalte Ann Grete Nørgaard imidlertid, at hun aldrig havde krævet en fyring. Stine Jørgensen kommenterede også i dagens løb, at hun i modsætning til, hvad BT hævdede i sin oprindelige artikel, på mødet heller ikke havde udtalt sig om, at landstræneren skulle fyres, og Mette Gravholt har ligeledes gjort opmærksom på, at hun er blevet fejlagtigt refereret af BT.
 
Det er korrekt, at der den 19. januar blev afviklet et to-delt møde i Herning, og det er ligeledes korrekt, at flere ting blev evalueret, herunder landsholdets spillestil, som den blandt andet blev praktiseret under december måneds VM i Serbien.
 
Internt i gruppen er der naturligt nok divergerende opfattelser af, hvad der er mest effektivt i forhold til det forhåndenværende spillermateriale, men det er vel kun naturligt, at den slags emner bliver debatteret i en intern evaluering. 
 
Vi ønsker at udvikle landholdet og blive bedre på alle parametre, og for os som landshold er det en naturlig proces at evaluere på tingene. Derfor vil vi holde fokus på den proces, der forhåbentligt skal sikre medaljer til Danmark i fremtiden. Den proces er påbegyndt, og vi har alle intentioner om at fortsætte uden pressens involvering. 
 
På det danske kvindelandsholds vegne

Line Jørgensen
(anfører)