Kom med til KIF Kolding København – Aalborg Håndbold samt repræsentantskabsmøde i HSF!

Håndbold Spiller Foreningen inviterer til slutspilskamp i Boxer Herreligaen mellem KIF Kolding København og Aalborg Håndbold samt repræsentantskabsmøde i Brøndby d. 8/5 2016 klokken 13:30. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

21. april 2016

Kære medlem af Håndbold Spiller Foreningen.

Søndag d. 8/5 2016 kl. 17.00 spilles der slutspilskamp i Boxer Herreligaen mellem KIF Kolding København og Aalborg Håndbold i Brøndby Hallen og du kan som medlem af Håndbold Spiller Foreningen komme ind og se denne kamp.

Inden kampen afholder vi repræsentantskabsmøde fra kl. 13:30-16:00 ligeledes i Brøndby, hvor du kan høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet. Der vil til mødet blive serveret sandwich, kaffe, vand, sodavand og frugt. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, så fyld bilen og tag nogle af dine holdkammerater med.

Mødet afholdes i Idrættens Hus, Lokale ”Morten Frost”, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding til det samlede arrangement og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 28. april 2016!  Husk at du har mulighed for at få betalt transporten.

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest 1. maj 2016.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Emner til debat: Ansættelsesforhold og feriepenge
12. Eventuelt.

De bedste hilsner,

Håndbold Spiller Foreningen.