Vigtige opdateringer omkring skat

Vi har samlet nogle vigtige oplysninger, som kan have betydning for dig og dine skattepapirer. Måske kender du ikke til de opdaterede satser for fradrag eller er klar over dine muligheder for at få dækket dine rejseomkostninger. Bliv klogere her.

Pressemeddelelse, 16/3-2015

Rejseomkostninger dækkes med 25 %
Det er normalt, at klubben betaler alle omkostninger til overnatning og forplejning i forbindelse med rejse. Men selv om klubben sørger for alle udgifter, er der stadig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb på 25 % af kostsatsen pr. dag, hvis rejsens varighed overstiger 24 timer og inkluderer en overnatning.

Fra indkomståret 2010 ændrede SKAT reglerne for skattefradrag, så der ikke længere er en bundgrænse på 5.000 kroner. Det betyder, at alle sportsudøvere med bare en enkelt rejsedag kan fratrække 25 % af godtgørelsen på deres selvangivelse, hvis klubben ikke har udbetalt godtgørelsen.

Eksempel: En sportsudøver rejste 25 dage med klubholdet og 40 dage med landsholdet i 2014, hvilket samlet giver 65 rejsedage i 2014. Sportsudøveren fik ikke udbetalt skattefri diæt fra klubben, og klubben har stået for alle omkostninger i forbindelse med rejsen. Rejsedagene har varet over 24 timer, og der har været inkluderet en eller flere overnatninger. Sportsudøveren kan her fratrække de 65 rejsedage på sin selvangivelse for 2014:

-   Rejsegodtgørelse pr. dag: 464 x 25 % = 116,00 kr.

-   Fradrag i alt: 65 x 116,00 kr. = 7540 kr.

Hvis din klub ikke betaler kost eller logi for dig på fx træningslejre, kan du selv trække dette fra efter faste satser. Det kan du læse mere om i vores skattebrochure.

Forbehold for ''25 %- godtgørelsen'' for landsholdsspillere
Håndbold Spiller Foreningen gør opmærksom på følgende:

Reglen gælder som udgangspunkt for A-indkomst, som er den I modtager fra klubben, mens jeres løn fra landsholdet bliver udbetalt som B-indkomst. Dette giver anledning til tvivl om hvorvidt den specielle regel tillige gælder, når I er af sted med landsholdet. Vi skal derfor gøre jer opmærksom på, at SKAT kan komme frem til at rejse med landsholdet ikke er fradragsberettiget.

Vores revisor Ernst & Young mener fortsat, at I godt kan fradrage beløbet, da I under samme periode er lønnet af klubben, og i øvrigt er forpligtet til at deltage på landsholdet grundet jeres kontrakt. SKAT har ikke taget stilling til dette spørgsmål, og indtil dette er sket, er vores opfattelse fortsat, at der er tale om fradragsberettigelse.

Skattebrochuren: Opdaterede satser
En række satser er blevet korrigeret ved overgangen til 2015. Se de opdaterede satser til skattebrochuren ”Beskatning af Elitesportsudøvere” HER
Du kan få skattebrochuren tilsendt ved at skrive til Håndbold Spiller Foreningen på kontakt@haandboldspiller.dk eller finde den HER

Kontakt
Kontakt Anne Jakobsen på anne.jakobsen@spillerforeningen.dk eller 33 30 13 34, hvis du har spørgsmål.