I forbindelse med HSFs repræsentantskabsmøde 2014 indbyder vi til en begivenhedsrig dag i sporten og bilernes tegn.

Tilmeld dig Håndbold Spiller Foreningens repræsentantskabsmøde den 11. maj og kom og prøvekør Mercedes-Benz og Renault biler. Som afslutning på dagen skal vi ind og se topbraget mellem FC Midtjylland og FC København.

Pressemeddelelse, 22/4-2014

Sæt kryds i kalenderen og mød op søndag den 11. maj kl. 11.00 hos: Ejner Hessel Herning, Nystedvej 15, 7400 Herning.

Programmet for dagen er: 
• Klokken 11:30-13:30: Repræsentantskabsmøde i Herning i Hessel Hires lokaler. Kaffe/vand og frugt
• Klokken 13:30-14:30: Frokost, hvor Hessel HiRE kan fortælle nærmere om samarbejdet og de biler, som man kan komme ud og prøvekøre. 
• Klokken 14:30-16:00: Prøvekørsel af Mercedes-Benz og Renault biler og mulighed for networking.
• Klokken 16:10: Turen går til MCH Arena i Herning.
• Klokken 17:00: Fodboldkamp: FC Midtjylland - FC København.

Billetter til kampen uddeles efter "først til mølle princippet" efter afslutning på repræsentantskabsmødet.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.    
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Emne til debat: Klausuler i kontrakterne
12. Eventuelt.

Tilmelding
Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding og yderligere oplysninger om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er fredag 25. april 12.00!  

Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, da det er på repræsentantskabsmøde, at du kan komme med ris/ros og være med til at bestemme, i hvilken retning Håndbold Spiller Foreningen skal arbejde. Så tag nogle af dine holdkammerater med og udnyt din mulighed for indflydelse. Husk at du har mulighed for at få betalt transporten.