Om foreningen

Håndbold Spiller Foreningen er en uafhængig forening, som varetager de danske elitehåndboldspilleres sportslige såvel som sociale og økonomiske interesser. Det indbefatter en individuel rådgivning, et arbejde for kollektive forbedringer samt et overordnet arbejde for at fremme dansk elitehåndbold ved at udvikle vilkårene over tid.

Individuel rådgivning
HSF giver individuel rådgivning om juridiske forhold, skattemæssige forhold, kontraktslige forhold, karriereforløb osv. Stort set alle forhold, der påvirker en elitehåndboldspillers hverdag. Som en del af den individuelle rådgivning indgår foreningens eksterne rådgivningsteam.

Kollektive forbedringer
Håndbold Spiller Foreningen arbejder for at forbedre de danske elitehåndboldspilleres generelle vilkår samt for at beskytte og udvikle elitehåndboldspillernes kollektive kommercielle rettigheder.

Fremme dansk elitehåndbold
Håndbold Spiller Foreningen arbejder endvidere for at udvikle og fremme dansk elitehåndbold på en ansvarlig og fornuftig måde.

Arbejdet består i en aktiv deltagelse i debatten om dansk håndbold, for derved at øge bevidstheden om såvel krav som problemstillinger i eliteidræt.

Håndbold Spiller Foreningen hjælper elitehåndboldspillerne med at formulere de konstruktive krav, som et professionelt håndboldmiljø afstedkommer.

Arbejdet tager form ved en seriøs dialog med parterne i dansk håndbold såvel som øvrige parter. Det drejer sig primært om Dansk Håndbold Forbund og Divisionsforeningen Håndbold samt sekundært Team Danmark, Danmarks Idræts Forbund og Kulturministeriet.

Håndbold Spiller Foreningen arbejder ud fra idéen om, at et positivt og ambitiøst samarbejde i dansk håndbold vil være en fælles gevinst for alle involverede parter. Det er midlet til at nå det fælles mål: At cementere Danmark som det førende håndboldland i verden.