Beslutninger truffet på Repræsentantskabsmødet 28/6 2021

På Håndbold Spiller Foreningens årlige repræsentantskabsmøde, der blev afholdt mandag 28/6 2021 blev der truffet følgende beslutninger:
Vedtægtsændringer

Følgende vedtægtsændring blev vedtaget.

Gældende regler

Forslag

Bemærkninger

ORDINÆRT REPRÆSENTANSKABSMØDE

§ 8

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Bestyrelsen kan definere og tillade optagelse af støttemedlemmer.

ORDINÆRT REPRÆSENTANSKABSMØDE

§ 8

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned, medmindre bestyrelsen inden da træffer beslutning om andet.

 

Ændringen indebærer en udtrykkelig adgang til at afvikle repræsentantskabsmøder på et senere tidspunkt, når omstændighederne begrunder dette. Eksempelvis i tilfælde af, at det reviderede regnskab først foreligger på et senere tidspunkt end i juni eller grundet lignende situation som under Covid-19 pandemien.

Valg til bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer: 
Lean Bach-Nielsen (formand) – Blev genvalgt
Ann Grete Nørgaard (næstformand)         
Kathrine Heindahl                
Kristina Jørgensen - Blev valgt
Magnus Saugstrup
Jannick Mazur               
Bo Spellerberg - Blev genvalgt              
Henrik Møllgaard - Blev genvalgt                             
Anders Martinusen

Bestyrelsessuppleanter
Søren Westphal     
Pernille Vaaben
Lars Hald

 

Nye kontingentsatser
Der var foreslået nye kontingentsatser og følgende satser blev vedtaget:
Kontingentsatser for sæsonen 2021/2022:
        
Kontingenttype Kontingentsats
U18                            0  kr. 
Amatør/Master 500 kr. 
Under 50.000    900 kr.
50.001-250.000 1.700 kr. 
250.001-500.000 2.300 kr.
over 500.001    2.800 kr.