VÆRDIER

Håndbold Spiller Foreningen er baseret på værdierne troværdighed, saglighed, ansvarlighed og tillid.

Vores mission er: 

  • at varetage, beskytte og fremme håndboldspillernes sportslige såvel som økonomiske interesser både under og efter spillernes aktive karriere.
  • at øve indflydelse og søge repræsentation i alle relevante organer, der beskæftiger sig med håndbold på eliteplan. Håndbold Spiller Foreningen skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om sportsudøveres vilkår i almindelighed og håndboldspilleres vilkår i særdeleshed.
  • at opnå status som høringsberettiget part i alle idrætspolitiske spørgsmål i forholdet til relevante organer og institutioner herunder Folketinget, Kulturministeriet, EU-Kommissionen og Europa Parlamentet.

 

Det gør vi med følgende vision:

  • at levere en rådgivning på et højt niveau til gavn for alle medlemmer og håndboldspillere i Danmark og danske håndboldspillere i udlandet.