Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Håndbold Spiller Foreningen

Håndbold Spiller Foreningen inviterer til repræsentantskabsmøde i København
d. 14/6 2022.

Tirsdag den 14/6 2022 afholder HSF repræsentantskabsmøde fra kl. 9:30-13:30, hvor du kan høre om vores arbejde og få indflydelse på indsatsområderne fremadrettet. 

Repræsentantskabsmødet bliver afholdt på Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, 1220 København K.

Skriv til kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding til repræsentantskabsmødet og hør nærmere om dagsorden og dagens program. Sidste tilmeldingsfrist er den 10/6 2022!  

Har du forslag til punkt 5 i nedenstående dagsorden, skal det ligeledes fremsendes til ovenstående e-mail senest 10/6 2022. 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 14/6 2022: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Godkendelse af næste års budget. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af sekretær. 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
9. Valg af 2 revisorer. 
10. Fastsættelse af årskontingent. 
11. Eventuelt.