EHPU styrker deres position

EHPU, der er spillernes internationale repræsentantskab, styrker foreningens og spillernes position yderligere.

Pressemeddelelse, 25/11-2014

Ved seneste EHF kongres i Dublin blev EHPU’s præsident Marcus Rominger valgt som næstformand i PHB, the Professionel Handball Board. Det er første gang, at en repræsentant for spillerne får sådan en betydningsfuld position tilbudt, og det er EHPU’s forhåbning, at dette vil styrke spillernes vilkår yderligere.

Til kongressen i Dublin skrev EPHU også under på flere aftaler, der skal fremme professionelle håndboldspilleres rettigheder. En af disse aftaler var ”Infrastructure Support Program” (ISP), der skal forbedre og beskytte spillernes rettigheder i forhold til arbejdsvilkår, skat og andre arbejdsmæssige problematikker. ISP programmet har desuden som mål at repræsentere alle spillere i Europa. Yderligere blev der underskrevet en samarbejdsaftale mellem EHF og EHPU.

EHPU, der står for European Handball Players Union, er en forening, som repræsenterer de professionelle europæiske spillere og landsholds interesser. Håndbold Spiller Foreningen er stærkt repræsenteret i EHPU, da foreningens direktør Michael Sahl Hansen og spillerrådgiver Kresten Blæsild sidder i bestyrelsen. HSF’s spilleragent Simon Friis er desuden generel sekretær i EHPU.