Europa-Parlamentet anbefaler øget indsatsen i kampen mod matchfixing

I en nylig rapport har Europa-Parlamentet anerkendt, at der er brug for en væsentlig styrkelse af bekæmpelsen af matchfixing.

Nyhed, 12/9-2013

I tirsdags offentliggjorde Europa-Parlamentet en rapport, der tilråder at der fra et sportsligt og regeringsmæssigt plan skal skabes et større og bedre samarbejde som et led i bekæmpelsen af matchfixing. Rapporten anerkender, at den enkelte spiller kan risikere at blive offer for organiseret kriminalitet og understreger, at sportsudøvere har brug for effektive forsvarsmekanismer mod korruption.
 
Medlemmerne af Europa-Parlamentet fremhæver også, at sportsorganisationer, som ikke opfylder deres forpligtelser over for udøverne, skal straffes med sportslige sanktioner.
 
Ifølge FIFPro, som er den Internationale spillerforening for fodbold, er denne vedtagelse et skridt i den rigtige retning. Generalsekretær Theo van Seggelen udtaler: 
 
- I rapporten fra Europa-Parlamentet bliver konklusionerne fra FIFPros Black Book Eastern Europe bekræftet. Jo værre atleterne bliver truet som mennesker og ansatte, jo mere sårbare er de over for at blive tvunget til at træffe dårlige beslutninger. Vi er rigtig glade for, at det er blevet anerkendt af medlemmerne i Europa-Parlamentet.
 
Rapporten roste samtidig Europa-Kommissionens lancering af tiltag, der støtter internationale projekter, som kæmper for at sikre forebyggelse mod matchfixing. Blandt disse projekter er FIFPros program Don’t Fix It, som allerede har bidraget betydeligt til kampen mod matchfixing samt programmet PROtect Integrity som Håndbold Spiller Foreningen i sæsonen 2013/2014 uddanner spillerne i ligaerne og 1. division i. 
 
- Matchfixing er anerkendt som én af de største trusler mod fodboldens integritet. Kampen kan kun vindes, hvis alle interessenter – på sportsligt og regeringsmæssigt plan – samarbejder, udtaler Theo van Seggelen og fortsætter: 
 Vi er glade for, at Europa-Parlamentet anerkender dette og støtter de nødvendige initiativer, som skal tages sammen med fodboldspillere som allierede – ikke som skurke. Vi har brug for al den støtte, vi kan få."

Direktør for Håndbold Spiller Foreningen Michael Sahl Hansen udtaler: 
- Den form for matchfixing, som er organiseret og udført af kriminelle bander, er den største trussel mod sporten og den skal vi gøre alt for at holde ude af vores sport. Det er overfor de kriminelle bander, der skal sættes ind, og der bør i min optik etableres et organ eller en gruppe under Politiet, som kan tage sig af den form for sager og som ikke mindst prioriterer sagerne. Det er altid spillere og dommere, som bliver sanktioneret, og som får alle overskrifterne, men der tages ikke fat på det essentielle problem, nemlig de kriminelle bander. Heldigvis har vi ikke set den form for matchfixing i dansk håndbold, men vi skal ikke være naive og tro, at det ikke kan ske. Det er logisk, at der også ligger en kæmpe opgave for sporten i, at uddanne håndboldspillerne i, hvad de må og ikke mindst hvad man ikke må, så de ikke bliver involveret i matchfixing. Det har jeg også stor tro på, at vi i Håndbold Spiller Foreningen kan være med til blandt andet qua vores kampagne, som vi er i fuld gang med.