Hold styr på din forsikring!

Mange spillere skifter klub 1/7 2014 og ulykkesforsikringen følger ikke altid med.

Pressemeddelelse, 11/6-2014

Vi ved af erfaring, at nogle spillere glemmer at få overført deres klubbetalte heltidsulykkesforsikring, når de skifter klub, derfor denne reminder. 

Hvis du skal skifte klub 1/7 2014 skal du sørge for at din ulykkesforsikring er på plads og gældende, når du tiltræder din nye klub. Eksempelvis skal du huske selv at betale præmien eller få din nye klub til at betale den for dig, hvis du hidtil har fået den betalt via klubben. 

Hvis du fra 1/7 2014 går fra at være amatørspiller til at være på kontrakt skal du kontakte dit forsikringsselskab og undersøge om din nuværende forsikring også dækker professionel sport. 

Andre vigtige ting omkring forsikring
Jeg er forsikret via Team Danmark
Hvis du er støttet af Team Danmark, er du via Team Danmarks kollektive sportsulykkesforsikring kun dækket ved ulykkestilfælde i forbindelse med træning under Team Danmarks/specialforbundenes instruktion. Denne forsikring gælder således IKKE skader sket under konkurrence.

Jeg er forsikret via min klubkontrakt
Mange kontraktspillere tror, at de har en ulykkesforsikring via deres kontrakt. Men det har de ikke i langt de fleste tilfælde. De forsikringer, der er skrevet ind i standardkontrakter, er den lovpligtige arbejdsskadesforsikring, og den giver dig ikke tilstrækkelig dækning. Husk i øvrigt at få udleveret en kopi af policen fra din klub.

Jeg er forsikret via mine forældre
Mange unge udøvere regner med, at de er forsikret via deres forældres forsikring, hvilket mange gange ikke er korrekt. Dækningen via almindelige ulykkesforsikringer frafalder i tilfælde af, at man dyrker sport på eliteplan og/eller har en indtægt ved sin sport.

Hvis du er i tvivl
Du kan få rådgivning af HSF’s jurister, hvis du er i tvivl om dine forsikringsforhold. Juristerne rådgiver ud fra dine specifikke behov og hjælper med at rette forsikringer til, så de dækker eliteidrætsudøveres særlige behov. Som medlem af HSF kan du desuden få hjælp i enhver skadessituation, hvor juristerne hjælper dig med at komme bedst muligt videre med sagen få udbetalt den erstatning, du har krav på.

Medlemsfordele
HSF har indgået en aftale med Certus International A/S. Certus ulykkeforsikring udbydes af et stort engelsk forsikringsfirma, som har specialiseret sig i at lave specifikke forsikringer til store grupper/foreninger, blandt andet sportsfolk. Dermed kan forsikringerne laves præcist til målgruppen og med en lavere præmie. Læs mere her.

Hvis du har spørgsmål
For spørgsmål og yderligere information om forsikringer og arbejdsskadessager er du altid velkommen til at kontakte Håndbold Spiller Foreningen på 33 12 11 28 eller kontakt@haandboldspiller.dk.