SKATTERÅDGIVNING

  • Hvad må jeg modtage skattefrit fra min klub?
  • Hvordan bliver jeg beskattet af fri bil og fri bolig m.m.?
  • Hvad skal jeg betale i skat, når jeg flytter til/fra udlandet?

Det er blot nogle af de spørgsmål, Håndbold Spiller Foreningen allerede er blevet stillet, og derfor kan svare på. Derudover hvis dit problem viser sig at være for kompliceret til, at vi har svar på rede hånd, har vi heldigvis en skatterådgiver i baghånden. Vores kompetente samarbejdspartner Ernst & Young kan svare på de spørgsmål, vi ikke magter.